SOBE - Metoda vješanja - Nabrana traka (visi na kliještima ili kukama)