Uvjeti poslovanja

ČLANAK I: OPĆE ODREDBE

Ovi Uvjeti i odredbe (u daljnjem tekstu "Uvjeti i odredbe") uređuju prava i obveze PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Poslovni broj: 52021441, Porezni broj: SK2120865483, PDV broj..: 2120865483, upisan u Trgovački registar SR 27.10.2018., br. predmeta: 162370/B u Bratislava III (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") i Kupca (u daljnjem tekstu "Kupac") za kupnju robe koju Prodavatelj nudi putem e-trgovine na web stranici www.delamart.hr . Uvjeti i odredbe sastavni su dio kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Kupca i Prodavatelja na daljinu putem e-trgovine.

 

Kontakt podaci:

Adresa: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Republika Slovačka

Poslovni broj: 52021441

Porezni broj: 2120865483

PDV broj: SK2120865483

IBAN: CZ9220600000000001186396

e-mail: info@delamart.hr

Tvrtka upisana u trgovački registar Okružnog suda u Bratislava III sa sjedištem na adresi Námestie Biely kríž, 7, 836 07 Bratislava.

Tvrtka registrirana 27.10.2018., Ulazni broj 162370/B

 

ČLANAK II: NALOG I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Kupac će sve tražene podatke ispuniti istinito i potpuno kao uvjet valjanosti narudžbe.

Oni su:

(a) ime i prezime (ili poslovno ime) Kupca

b) adresu za dostavu i/ili adresu za naplatu

c) Poslovni ID, PIB, PDV registracijski broj u slučaju pravnih osoba

d) trenutni kontakt (e-mail adresa, broj telefona)

e) Identifikator robe (ovo može biti naziv ili šifra robe)

f) Količina naručene robe

Ako narudžba ne sadrži bilo koji od gore navedenih traženih podataka, Prodavatelj ima pravo kontaktirati Kupca kako bi ih dovršio.

Narudžba kreirana u e-trgovini i poslana od strane Kupca smatrat će se nacrtom kupoprodajnog ugovora, koji je obvezujući dok ga ne potvrdi Prodavatelj. Potvrdom narudžbe od strane Prodavatelja smatra se slanje obavijesti e-poštom sa sažetkom narudžbe, koji uključuje popis naručene robe, iznos za plaćanje i identifikacijske podatke Kupca. Prodavatelj ne jamči dostavu e-pošte s obavijesti u inbox. Kupac je dužan provjeriti i ostale mape svog poštanskog sandučića, kao što su spam mape.

U slučaju da Kupac uoči nesuglasice u narudžbi u e-mailu obavijesti, Kupac je dužan o ovoj činjenici odmah obavijestiti Prodavatelja putem e-maila info@delamart.hr.

Prihvaćanjem narudžbe i slanjem obavijesti e-poštom sklopljen je kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca iz kojeg proizlaze sljedeće obveze za obje strane:

 1. isporučiti robu Kupcu u dogovorenoj cijeni, kvaliteti i količini
 2. isporučiti robu Kupcu na ugovoreno mjesto isporuke na ugovoreni datum
 3. obveza Kupca da preuzme isporuku robe
 4. obvezu Kupca da ugovoreni iznos plati na ugovoreni način

Kupac je suglasan s obvezom plaćanja iznosa za naručenu robu te potvrđuje svoj pristanak prilikom slanja narudžbe klikom na gumb "naruči s obvezom plaćanja".

Svaka promjena narudžbe nakon njezine potvrde od strane Prodavatelja moguća je samo uz zajednički dogovor Kupca i Prodavatelja.

Prodavatelj ne snosi odgovornost za bilo kakvo kašnjenje u dogovorenom roku isporuke niti za drugu štetu uzrokovanu netočnim ili nepotpunim davanjem svih potrebnih podataka Kupca prilikom kreiranja narudžbe.

 

ČLANAK III: UVJETI ISPORUKE

Prodavatelj će naručenu robu otpremiti u najkraćem mogućem roku od potvrde narudžbe, ovisno o trenutnoj dostupnosti naručene robe i prema svojim operativnim mogućnostima.

Prodavatelj će u pravilu naručenu robu otpremiti u roku od 1-5 radnih dana, do maksimalno 30 kalendarskih dana. U slučaju da rok isporuke prelazi 30 kalendarskih dana, Prodavatelj će o ovoj činjenici obavijestiti Kupca e-poštom ili telefonom te obavijestiti Kupca o produljenju roka isporuke.

Kupac ima pravo odustati od ugovora ako naručena roba nije isporučena ni u ovom produženom roku isporuke. Prodavatelj je dužan vratiti kupoprodajnu cijenu na račun Kupca u roku od 14 dana ako ju je Kupac već uplatio.

U slučaju da Prodavatelj uopće ne može ili nije u mogućnosti isporučiti naručenu robu, dužan je odmah obavijestiti Kupca putem e-maila ili telefona i dogovoriti s njim zamjensku izvedbu koja se može sastojati od:

 1. isporuke zamjenske robe koja je po karakteristikama slična originalno naručenoj robi
 2. povrat kupoprodajnog iznosa na račun Kupca ako ju je Kupac već platio

Na dan otpreme narudžbe Kupac se o ovoj činjenici obavještava e-poštom ili SMS porukom na broj telefona naveden u narudžbi.

Roba se šalje kurirskom službom na adresu koju je Kupac u narudžbi naveo kao adresu za dostavu. Osobno preuzimanje u sjedištu Prodavatelja nije moguće.

O datumu dostave narudžbe Kupac je obaviješten od strane kurirske službe. Ako Kupac nije zadovoljan ovim datumom, alternativni datum dostave će se dogovoriti izravno s kuriskom tvrtkom.

Ako Kupac nije prisutan na navedenoj adresi na najavljeni datum isporuke i nije ga moguće dobiti telefonom na broj naveden u narudžbi, a Kupac je obaviješten o planiranoj isporuci kao i o mogućnosti odabira alternativne dostave dana putem SMS poruke koju je poslala kurirska tvrtka, Kupac je odgovoran za štetu nastalu ovom radnjom Prodavatelju.

Troškove ponovne isporuke robe Kupcu snosi Kupac.

Kupcu se savjetuje da prilikom preuzimanja robe provjeri integritet ambalaže u koju je roba zapakirana i da potpiše primitak robe. U slučaju da Kupac po primitku robe otkrije da je ambalaža oštećena, preporuča se sastaviti zapisnik kod kurirske tvrtke o uočenoj šteti i naknadno obavijestiti Prodavatelja o toj činjenici.

Za oštećenje robe tijekom transporta odgovorna je kurirska služba.

Kupac je dužan po primitku robe provjeriti odgovara li isporučena roba po vrsti i kvaliteti te da nije oštećena u transportu, iako na pakiranju nema vidljivih znakova oštećenja.

Ako Kupac otkrije bilo kakve nedostatke, Kupac mora bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja e-poštom na info@delamart.hr ili putem telefona na +421 919 174 300.

Imajte na umu da svako računalo prikazuje boju proizvoda različito na temelju pojedinačnih postavki.

ČLANAK IV: UVJETI CIJENE

Kupovna cijena pojedine robe uvijek je prikazana u trgovini www.delamart.hr pored određene robe. U cijenu je uvijek uključen PDV.

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene ponuđene robe u bilo kojem trenutku, pri čemu cijene stupaju na snagu čim budu objavljene u e-trgovini www.delamart.hr .

Kupac je vezan samo za cijenu koja je bila na snazi u trenutku podnošenja narudžbe. Smanjenje prvobitne cijene nakon što je narudžba poslana ne daje pravo Kupcu da traži povrat razlike, a povećanje prvobitne cijene nakon zaprimanja narudžbe ne daje pravo Prodavatelju tražiti naplatu razlike.

Cijena robe koja je navedena u narudžbi također je obvezujuća za potrebe budućih potraživanja.

 

ČLANAK V: POŠTARINA I PAKIRANJE

Dostavu robe Kupcu osigurava kurirska tvrtka GLS. Uobičajeno vrijeme dostave robe kurirskom službom je 1 do 2 radna dana.

Cijena poštarine dodaje se cijeni robe.

- Kod plaćanja elektroničkim bankarstvom (uplata na račun, plaćanje karticom) poštarina je 4.90 EUR.
- pri plaćanju pouzećem cijena poštarine se uvećava za 1.50 EUR. Konačna cijena poštarine je 6.40 EUR.
Prodavatelj može prilagoditi iznos poštarine u bilo kojem trenutku. Kupac je vezan za iznos poštarine koji je vrijedio u trenutku slanja narudžbe.

 

ČLANAK VI: UVJETI PLAĆANJA

Prodavatelj nudi nekoliko opcija plaćanja za narudžbe u trgovini www.delamart.hr .


- Plaćanje pouzećem: U ovom slučaju kupac se obvezuje platiti puni iznos prilikom preuzimanja robe od kurirske tvrtke.
- Plaćanje karticom: iznos narudžbe bit će plaćen online kreditnom karticom Kupca.
- Plaćanje bankovnom doznakom.


U slučaju reklamacije ili odustajanja od ugovora, ako je iznos već plaćen, Prodavatelj zadržava pravo povrata tog iznosa Kupcu isključivo bankovnom doznakom i to u roku od najviše 14 dana od potvrde potraživanja ili odustajanje od ugovora.

 

ČLANAK VII: OTKAZ NARUDŽBE

Kupac ima pravo otkazati narudžbu bez navođenja razloga, najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe.

Prodavatelj zadržava pravo otkazati narudžbu Kupca ili njezin dio u sljedećim slučajevima:

 1. ako se roba više ne proizvodi
 2. ako roba trenutno nije dostupna, a Prodavatelj ne može jamčiti da će biti ponovno dostupna u bliskoj budućnosti
 3. ako se iz tehničkih razloga u sustavu kreira narudžba za nedostupnu robu
 4. ako se narudžba ne može potvrditi zbog netočnih podataka o kontaktu Kupca

Ako se dogodi bilo koja od situacija navedenih u 1., 2., 3. gore, Prodavatelj je dužan odmah kontaktirati Kupca i predložiti daljnje postupanje za rješavanje problema.

Kupac ima pravo ne složiti se s predloženim alternativnim rješenjima i ima pravo odustati od ugovora.

Ako je u tim slučajevima narudžbu platio Kupac, Prodavatelj se obvezuje vratiti primljeni iznos na račun Kupca, najkasnije u roku od 14 dana nakon odustajanja od ugovora.

ČLANAK VIII: ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka robe, bez potrebe navođenja razloga.

Prodavatelj se obvezuje vratiti uplaćeni iznos za robu Kupcu bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju.

Prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču novac prije nego mu je roba isporučena ili dok potrošač ne dokaže da je roba vraćena Prodavatelju.

Troškove povrata robe Prodavatelju snosi Kupac.

Za specifičnu robu koja je proizvedena prema zahtjevima i potrebama Kupca, kao što su zavjese po mjeri,  narudžbu nije moguće otkazati. Takva se roba proizvodi tek nakon što je narudžba kreirana točno prema potrebama konkretnog kupca. Kupac je o ovoj činjenici unaprijed obaviješten.

Zamjena robe za novu

Kupac ima pravo zatražiti zamjenu robe u roku od 14 dana od isporuke. Prodavatelj se obvezuje

 1. osigurati Kupcu zamjensku robu u skladu sa zahtjevima Kupca
 2. za povrat uplaćenog iznosa Kupcu ako Prodavatelj nije u mogućnosti osigurati zamjensku robu

Rok za isporuku zamjenske robe je isti kao i za narudžbu nove robe.

Prodavatelj se obvezuje vratiti uplaćeni iznos za robu Kupcu bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o povlačenju.

Prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču novac prije nego li je roba isporučena potrošaču ili dok potrošač ne dokaže da je roba vraćena Prodavatelju.

U slučaju odustajanja od ugovora, uključujući zamjenu robe za novu, roba mora ispunjavati sljedeće kriterije:

 1. roba se mora poslati s računom
 2. roba mora imati sve etikete s kojima je isporučena
 3. roba mora biti u originalnoj i neoštećenoj ambalaži
 4. roba ne smije biti nošena, oprana ili izglačana
 5. roba ne smije pokazivati znakove istrošenosti izvan testiranja
 6. da biste dovršili proces, molimo vas da ispunite ovaj obrazac

  

Prodavatelj neće prihvatiti isporuku od Kupca ako je Kupac poslao artikl na COD.

 

POVRATNA ADRESA

PROLOGICA PP s. r. o.

Stupničke šipkovine 22,

10255 Donji Stupnik

Hrvatska

 

ČLANAK IX: POVRAT ROBE

1. Podnošenjem narudžbe Prodavatelju, Kupac potvrđuje i potvrđuje da je u cijelosti pročitao Prodavateljev žalbeni postupak i da se s njime slaže. U trenutku slanja elektroničke narudžbe Prodavatelju, Žalbeni postupak postaje obvezujući za Kupca. Žalbeni postupak je javno dostupan na www.delamart.hr .

2. Pregled robe po primitku

Po primitku robe, Kupcu se savjetuje da provjeri neoštećeno stanje ambalaže u koju je isporučena roba pakirana. Ukoliko se prilikom preuzimanja robe utvrdi oštećenje ambalaže, Kupac ima mogućnost sastaviti zapisnik o oštećenju na licu mjesta kod djelatnika kurirske tvrtke koja je isporučila robu. U isto vrijeme, Kupac je dužan odmah obavijestiti Prodavatelja o ovoj činjenici.

Pošiljka prekrivena Prodavateljevom zaštitnom trakom smatrat će se neoštećenom, neotvorenom i originalnom. Ako je zaštitna traka Prodavatelja oštećena prilikom primitka robe, ili ako Kupac prilikom primitka robe otkrije daljnja oštećenja na pakiranju ili neovlašteno otvaranje pošiljke, Kupac nije dužan prihvatiti takvu pošiljku. No, trebao bi se na licu mjesta s djelatnikom kurirske tvrtke zabilježiti i navesti razlog zašto dostava nije prihvaćena.

Ako Kupac prihvati robu i tek naknadno otkrije da je roba nekompletna ili na neki drugi način oštećena u transportu, pri čemu takva oštećenja nisu bila vidljiva na vanjskom pakiranju robe ili zaštitnoj vrpci Prodavatelja, Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju prodavaču.

Kupac može podnijeti zahtjev na:

PROLOGICA PP s. r. o.

Stupničke šipkovine 22,

10255 Donji Stupnik

Hrvatska

 

Prilikom postavljanja reklamacije, Kupac ne može zahtijevati hitno rješavanje prigovora od strane Prodavatelja, koje će rješavati Prodavateljev odjel za reklamacije u zakonskom roku i u skladu s ovim Pravilnikom o reklamaciji.

3. Kupcu se savjetuje da ispuni obrazac za pritužbe, koji je dostupan na www.delamart.hr .

U ovom obrascu potrebno je navesti sljedeće podatke:

a) Identifikacija Kupca, odnosno naziv tvrtke/ime i prezime,

b) Elektronički broj narudžbe,

c) Opis nedostataka na robi

d) Naziv i broj bankovnog računa Kupca, naziv i šifra banke u kojoj se vodi račun

e) Datum

f) Potpis Kupca ako ispunjeni obrazac šalje poštom.

 

U slučaju netočnog ili nepotpunog popunjavanja obrasca ili ako uz obrazac reklamacije nije priložena faktura, Prodavatelj će pozvati Kupca da dopuni/ispravi nedostajuće/netočne podatke ili da priloži dokumente koji nedostaju.

Ako Kupac ne odgovori na telefonski ili e-mail poziv Prodavatelja, Prodavatelj zadržava pravo ne nastaviti s reklamacijom i roba će biti vraćena na trošak Kupca nazad Kupcu na adresu navedenu u Obrascu za reklamaciju.

U slučaju da Kupac zajedno s Obrascem reklamacije i računom ne pošalje robu na koju se odnosi reklamacija, Prodavatelj ima pravo ne nastaviti s postupkom reklamacije dok se roba na koju se odnosi reklamacija ne isporuči. Ako i nakon višestrukih poziva Prodavatelja, Kupac ne isporuči robu koju želi potraživati, smatra se da Kupac ne namjerava potraživati robu.

4. Uvjeti jamstva i jamstveni rok

Jamstveni rok za isporučenu robu je 24 mjeseca i počinje teći od dana predaje Robe Kupcu. Kupac mora podnijeti zahtjev prije isteka jamstvenog roka. Istekom ovog roka prestaje pravo Kupca na zahtjev.

Potražiti se može samo roba koja je kupljena od Prodavatelja i koja je plaćena. Kupac treba u formi što preciznije opisati razloge reklamacije, odnosno nedostatke robe za koju se naručena roba reklamira.

Nedostatak na robi ne smatra se kvarom koji je nastao tijekom jamstvenog roka kao posljedica istrošenosti robe, nepravilne uporabe, neodgovarajuće ili neodgovarajuće njege, kao posljedica prirodnih promjena materijala od kojih je roba je napravljena kao posljedica bilo kakve štete koju je prouzročio Kupac ili treća osoba ili bilo koje druge nepropisne intervencije.

Uz svaku se isporuku prilaže račun (dokaz o kupnji). Račun služi kao jamstveni dokument. Kupac će uvijek priložiti račun uz ispunjeni obrazac. Neprilaganjem računa Kupac gubi pravo na reklamaciju. Kupac nema pravo na reklamaciju čak ni u slučaju nedostataka za koje je Kupac bio svjestan ili ga je Prodavatelj obavijestio u trenutku slanja narudžbe.

Prodavatelj je dužan prihvatiti i obraditi svaki zahtjev, ako je Kupac ispunio uvjete za reklamaciju.

Prodavatelj može prekinuti postupak reklamacije na jedan od sljedećih načina:

 1. popraviti predmetnu robu i vratiti je Kupcu,
 2. zamijeniti neispravnu robu novom,
 3. povratom kupovne cijene Kupcu,
 4. platiti Kupcu razumni popust na cijenu robe,
 5. odbiti prigovor Kupca.

Način rješavanja prigovora utvrđuje Prodavatelj u dogovoru s Kupcem. Postupak prigovora ne može trajati dulje od 30 dana. U suprotnom, Kupac ima pravo zahtijevati zamjenu robe ili odustati od ugovora i zahtijevati povrat uplaćene kupoprodajne cijene.

Prodavatelj će obavijestiti Kupca o ishodu žalbenog postupka slanjem e-pošte na e-mail adresu Kupca.

5. Završne odredbe

Prodavatelj zadržava pravo izmjene i/ili dopune žalbenog postupka u bilo kojem trenutku.

Izmjene i/ili dopune ovih Pravilnika o pritužbama stupaju na snagu danom objave na www.delamart.hr .

ČLANAK X: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

U slučaju obrade osobnih podataka koja se temelji na suglasnosti dotičnih osoba u svrhu slanja komercijalnih komunikacija i za potrebe drugih aktivnosti izravnog marketinga internet trgovca.

 1. IDENTITET I KONTAKT PODACI ADMINISTRATORA
  Administrator vaših osobnih podataka je tvrtka PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovačka Republika , identifikacijski broj: 52021441 (u daljnjem tekstu "administrator").
  Kontakt podaci administratora su sljedeći: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Slovačka Republika , e-mail adresa: info@delamart.hr. Administrator nije imenovao službenika za zaštitu podataka
 2. PRAVNI RAZLOG OBRADE OSOBNIH PODATAKA
  Pravni razlog za obradu vaših osobnih podataka je vaša suglasnost dana ovom administratoru u skladu s čl. 6 st. 1 slovo (a) Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Uredba opće zaštite podataka ) (u daljnjem tekstu "Uredba").

 3. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
  Svrha obrade Vaših osobnih podataka je slanje poreznih dokumenata, poslovnih najava, robe i drugih marketinških aktivnosti od strane administratora prema Vašoj osobi.
  Ne postoji automatska pojedinačna odluka upravitelja u smislu čl. 22. Uredbe.

 4. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
  Razdoblje u kojem će administrator čuvati Vaše osobne podatke je 5 godina, ali najduže do povlačenja Vaše privole za obradu osobnih podataka (u svrhu obrade).

 5. OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
  Ostali primatelji vaših osobnih podataka bit će tvrtke:
  • EVici webdesign sro - operater Upgates eshop sustava,
  • Websupport, d​i​a​m sro - registracija domene, obrada ulazne e-pošte
  • Heureka Grupa as. - obrada upitnika o zadovoljstvu
  • Facebook Inc - Administrator online reklamnih kampanja
  • Google LLC - Pružatelj usluga: Google Adwords, Google Analytics
  • INTELIMAIL sro - slanje i obrada e-mailova
  • Global Payments s.r.o. - operater pristupnika plaćanja
 6. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA
  1. Pod uvjetima navedenim u uredbi imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od administratora, pravo na ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, ili ograničavanje njihove obrade, pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka , te pravo na prijenos vaših osobnih podataka.
  2. Imate pravo povući svoju privolu za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade vaših osobnih podataka prije takvog povlačenja privole. Svoj pristanak za obradu osobnih podataka možete opozvati na eshop@prehozynapostel.sk
  3. Ako smatrate da je propis obrade Vaših osobnih podataka povrijeđen ili se krši, imate, između ostalog, pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.
  4. Nemate obvezu dati osobne podatke. Pružanje Vaših osobnih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtjev, niti je uvjet koji je nužan za sklapanje ugovora.

 

ČLANAK XI: ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. U slučaju da Kupac nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj riješio svoju pritužbu ili smatra da je Prodavatelj povrijedio njihova prava, Kupac se ima pravo obratiti Prodavatelju kako bi zatražio odštetu. Ako Prodavatelj odgovori na zahtjev Kupca u skladu s prethodnom rečenicom ili ne odgovori na takav zahtjev u roku od 30 dana od dana njegovog slanja Kupcu, Kupac ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješavanja spora na temelju § 12. Zakona br. 391/2015 Zb. O alternativnom rješavanju sporova i o izmjenama i dopunama pojedinih zakona (u daljnjem tekstu „Zakon o alternativnom rješavanju sporova“ ).
  Relevantno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova s ​​Prodavateljem je (i) Slovačka trgovinska inspekcija, koju u tu svrhu možete kontaktirati u Središnjem inspektoratu SOI-a, Odjel za međunarodne odnose i ADR, Prievozská 32, Poštanski broj 29, 827 99 Bratislava ili elektroničkim putem na ars@soi.sk ili adr@soi.sk ili (ii) drugu relevantnu ovlaštenu pravnu osobu a​c registriranu na popisu ADR subjekata koji vodi Ministarstvo gospodarstva Slovačke Republike. Popis kvalificiranih subjekata dostupan na: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), dok Kupac ima pravo izabrati kojem će se od navedenih subjekata alternativnog rješavanja sporova obratiti. To ne utječe na mogućnost odlaska na sud. Kupac može koristiti online platformu za rješavanje sporova dostupnu na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ za podnošenje alternativnog prijedloga za rješavanje spora.
 2. Sukladno članku 12. stavku 3. Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, prijedlog Kupca za pokretanje alternativnog rješavanja sporova mora sadržavati:
  1. ime i prezime potrošača, adresu za dostavu, elektronsku adresu i telefonski kontakt, ako postoji,
  2. točan naziv Prodavatelja,
  3. potpun i razumljiv opis odlučujućih činjenica,
  4. naznaku onoga što Kupac, kao potrošač, zahtijeva,
  5. datum kada se Kupac, kao potrošač, obratio Prodavatelju sa zahtjevom za ispravkom i informacijom da je pokušaj rješavanja spora izravno s Prodavateljem bio neuspješan,
  6. izjavu da isti prijedlog nije poslan drugom subjektu ADR-a, sud ili arbitražni sud nije odlučio u predmetu, nije sklopljen sporazum o posredovanju u predmetu ili ADR nije raskinut u predmetu prema §20. st. 1. slovo a) do e) Zakona o alternativnom rješavanju sporova.
 

Prijedlog se može podnijeti u papirnatom obliku, u elektroničkom obliku ili usmeno u zapisniku. Za podnošenje prijedloga Kupac može koristiti obrazac, uzorak koji je Kupcu dostupan za preuzimanje na web stranici Ministarstva (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) i svakom ADR entitetu. Kupac je dužan uz ponudu priložiti dokumente koji se odnose na predmet spora koji dokazuju činjenice navedene u prijedlogu.

 

Alternativno rješavanje sporova može koristiti samo potrošač (fizička osoba) koji pri sklapanju i ispunjavanju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, radnog odnosa ili zanimanja. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na spor između potrošača i Prodavatelja čija vrijednost prelazi 20 EUR, a proizlazi iz potrošačkog ugovora sklopljenog na daljinu.

 

ČLANAK XII: PRIJENOS POSLOVNE OBJAVE I POHRANJIVANJE KOLAČIĆA

 

Kupac je suglasan sa slanjem informacija u vezi s robom, uslugama ili poslovanjem Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca te nadalje pristaje na slanje komercijalnih obavijesti od strane Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca. Svoju obvezu informiranja prema Kupcu sukladno čl. 13. GDPR Uredbe vezano uz obradu osobnih podataka Kupca u svrhu slanja komercijalnih obavijesti Prodavatelj obavlja putem posebnog dokumenta.

 

Kupac je suglasan nametnuti takozvane kolačiće na svoje računalo. Ukoliko je moguće izvršiti kupnju na web stranici i ispuniti obveze Prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora, bez tzv. kolačića na računalu Kupca, Kupac može u svakom trenutku opozvati privolu u skladu sa  prethodnom rečenicom.

 

Posljednje ažurirano 01.03.2024